Για την Ψυχοθεραπεία

Η ανάπτυξή της Ψυχοθεραπείας σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο, όπως και στη χώρα μας, συμβαδίζει με τη σταθερή ανάγκη των ανθρώπων και των κοινωνιών να αναζητήσουν στήριξη και κατεύθυνση απέναντι στην αβεβαιότητα, τον πόνο  ή στις προκλήσεις της ζωής και των καιρών τους.

Στην εποχή μας οι συνεχείς κοινωνικές και πολιτισμικές μεταβάσεις που τη χαρακτηρίζουν, μας βρίσκουν συχνά μόνους και κυρίως αμήχανους μπροστά σε σημαντικές αλλαγές του τρόπου ζωής, των ρόλων ή των αξιών και της  επίδρασης που αυτά έχουν στην προσωπική ιστορία κάθε ανθρώπου.

Η Ψυχοθεραπεία ανταποκρίνεται σε αυτή την συνθήκη σαν ένα από τα βασικά μέσα παροχής ψυχολογικής στήριξης των ανθρώπων της σύγχρονης κοινωνίας.

Παράλληλα, η Επιστημονική έρευνα οδηγεί σε μια ολοένα πληρέστερη κατανόηση στο θέμα της δημιουργίας και της φύσης της ψυχικής επιβάρυνσης, με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό και την ακρίβεια των εφαρμογών θεραπείας ή πρόληψης.

Η συσσωρευμένη πλέον γνώση και η πλούσια μεθοδολογία της Ψυχοθεραπείας αξιοποιεί σε όλες τις περιπτώσεις τις έμφυτες ικανότητες του ανθρώπου και τις ιδιότητες της ανθρώπινης συνεργασίας ως το κυριότερο μέσο αποκατάστασης των ψυχικών επιβαρύνσεων

Στη Ψυχοθεραπεία, είτε σε ατομική ή ομαδική συνεργασία, είτε με την οικογένειά τους, οι άνθρωποι μαζί, καταφέρνουν να επουλώσουν τα τραύματά τους, να προσδιορίσουν το ουσιώδες και να κατευθυνθούν με μεγαλύτερη σταθερότητα στη προσωπική και κοινωνική  τους διαδρομή.

 

Μάριος ΚηρυττόπουλοςΜΑΡΙΟΣ