Ατομική ψυχοθεραπεία

Στην  Ατομική Θεραπεία οι άνθρωποι ζητούν και δέχονται, για πρώτη ίσως φορά στη ζωή τους, βοήθεια.

Δημιουργεί ένα περιβάλλον αποκλειστικής φροντίδας στο οποίο μπορούν με ασφάλεια να παρουσιάσουν τον εαυτό τους στα ζητήματα που τους απασχολούν.

Ανταποκρίνεται στην ιδιαιτερότητα και στην ανάγκη κάθε ανθρώπου για συναισθηματική στήριξη, επιτρέποντας την εστίαση και την θεραπευτική επεξεργασία των παραγόντων που επιβαρύνουν την ψυχική του λειτουργία ή παρεμποδίζουν ζωτικούς τομείς της καθημερινότητάς του.

Όπως όλες οι μορφές θεραπείας εξοικειώνει τους ανθρώπους στο να δέχονται βοήθεια. Οδηγεί γενικά σε αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης στον εαυτό και αυτοδυναμία, σε αποσαφήνιση προσωπικών στόχων και προορισμού ζωής και στη λειτουργικότερη συνύπαρξη με τους άλλους.