Ομαδική ψυχοθεραπεία

Η ένταξη σε ομάδα θεραπείας έπεται της Ατομικής Ψυχοθεραπείας εάν αυτό κριθεί σκόπιμο και εξυπηρετεί συγκεκριμένους θεραπευτικούς στόχους.

Πρόκειται για  μια ιδιαίτερα δυναμική και τροφοδοτική  εμπειρία η οποία αξιοποιεί τη σημασία της σχέσης του ατόμου με το φυσικό κοινωνικό του περιβάλλον, που αποτελεί και τον ζωτικό χώρο όλων μας.

Προσφέρεται για μια σειρά θεραπευτικών εφαρμογών οι οποίες οδηγούν σταδιακά τον άνθρωπο να αισθανθεί ασφαλής και επαρκής στο περιβάλλον των συνανθρώπων του. Να ευεργετηθεί από εκείνους αλλά και να συνδράμει δημιουργικά στη ζωή τους. Να συνθέσει τη πολυμορφία της κοινής, παρ’ όλα αυτά, πορείας τους και να διαμορφώσει μαζί τους ποιότητες σχέσεων που να αντιστοιχούν στις ουσιαστικές ανάγκες για συνύπαρξη.