Συνεργασία με την Οικογένεια

Με αφορμή συνήθως τη θεραπεία ενός ατόμου μπορεί να κριθεί βοηθητική η συνεργασία με την οικογένειά του.

Παρότι η οικογένεια καλείται να εξασφαλίζει την συναισθηματική συγκρότηση και ευημερία των μελών της, η πορεία της προς αυτή τη κατεύθυνση δεν είναι αυτονόητη ούτε εξασφαλισμένη.

Η Θεραπεία Οικογένειας  μεσολαβεί για την μετακίνηση παγιωμένων θέσεων, αντιλήψεων ή συμπεριφορών που δυσχεραίνουν τη λειτουργία της.

Ευνοεί την αποκατάσταση της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης στις ικανότητές της να διαχειρίζεται τα σύνθετα, πολλές φορές, ζητήματα της  διαδρομής της.