Θεραπεία Ζεύγους

Η Θεραπεία Ζεύγους προκύπτει είτε με αφορμή το θέμα ενός παιδιού για το οποίο  κρίνεται σκόπιμη η συνεργασία με τους γονείς του, είτε με πρωτοβουλία ενός ζευγαριού να απευθυνθεί για βοήθεια στα ζητήματα που καταπονούν τη σχέση του. 

Στην ένωση ενός ζευγαριού, πέραν των μεγάλων προσδοκιών, συναντώνται ταυτόχρονα διαφορετικές νοοτροπίες και αντιλήψεις, διαφορετικά κίνητρα, όπως και αθέατες, αν και καθοριστικές πλευρές της προσωπικής ιστορίας των μελών. Η διαχείριση αυτής της πολυπλοκότητας ξεπερνά συχνά τις αγαθές προθέσεις για συναισθηματική κάλυψη.

Η Θεραπεία Ζεύγους διευκολύνει  τα μέλη του ζευγαριού να αξιοποιήσουν τα θέματα που τους απασχολούν ως ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης αλλά και συνεργασίας, κάτι  που με τη σειρά του γίνεται και ο ευνοϊκότερος παράγοντας βελτίωσης της σχέσης τους.